WhatsApp Image 2021-04-16 at 9.33.27 PM (1)

个人简介

关注:保密                                   粉丝: 2.8K                                   杭州           

在这个世界上总有一个人是等着你的,不管在甚么时候,不管在甚么地方,你知道要知道,总有这么一个人。


喜欢的人快进来与我聊天:

探探账号: 9530619217

生命中有你,才是最平凡的奇蹟,生命中有你,才是最唯美的旋律。

WhatsApp Image 2021-04-16 at 9.33.29 PM (1)
WhatsApp Image 2021-04-17 at 1.31.43 PM

这一生最重要的三个日子:世界上有你的那天,世界上有我的那天,我和你成为『我们』的那一天。

我可以成为你的礼物吗,跳在心尖儿上,爱到心坎儿里去的那一种?

WhatsApp Image 2021-04-16 at 9.33.28 PM (1)